Adventní zpěvy a vánoční koledy - 100 vánočních písní ve čtyřhlasé úpravě pro vokální nebo

Kód produktu: 744049
469 Kč vč. DPH
426,36 Kč bez DPH
Dostupnost: na dotaz
Cena za: ks
Záruka: 24 měsíců

Popis produktu

Tento ojedinělý zpěvník Vám přináší soubor 100 vánočních písní obsahující lidové vánoční koledy i staročeské rorátní zpěvy, některé již z doby Karla IV., které byly naposledy vydány v kancionálové verzi z roku 1929 a jsou určeny pro dobu adventu. Úprava písní je pro čtyřhlasý smíšený sbor a aranžmá je zvoleno tak, aby vyhovovalo interpretačním požadavkům smíšených pěveckých sborů všech kategorií. Díky možnosti různých nástrojových kombinací uvedených v úvodu zpěvníku se mohou na realizaci písní podílet i soubory ryze instrumentální. V závěrečném obsahu jsou k jednotlivým písním připojeny i základní akordické značky. Svým rozsahem, širokými možnostmi využití, zpracováním včetně grafické úpravy má tento zpěvník nezastupitelné místo v české vánoční hudební literatuře.

Seznam písní

Anděl Páně
Bůh což věčný
Děkujemeť, ó Bože náš
Jazyk lidský Boha chval
Novou radost
Kriste Ježíši
Panno blahoslavená
Pán nebeský
Pějme píseň radostnou
Poslán jest od Boha anděl
Ty jsi Kriste Boží Syn
V Pánu svém se radujme
Vítej, milý Jezu Kriste
Vládce světa
Všichni praví milovníci Boží
Všichni věrní křesťané
Z milosti tak hojné
Pozdrav buď, Pane Jezu Kriste
Zdráva budiž, Maria
Zdráva buď, Panno Maria
Aj, dnes v Betlémě
Bratři, já jsem slyšel
Byla cesta ušlapaná
Co to znamenáti má
Copak je to nového
Copak je to za znamení
Čas radosti, veselosti
Dej Bůh štěstí
Děkujeme panu hospodáři
Ej, panenka
Ej, pastuškové, vstávejte
Ej, všecko stvoření
Gloria, buď sláva
Gloria, gloria
Hajej, nynej, Jezu Kriste
Hopsa, bratrové
Hopsa, pacholátka
Já bych rád k Betlému
Já malý koledníček
Jak jsi krásné, neviňátko
Jezulátko leží v chlívku
Ježíš, náš Spasitel
K Ježíškovi do Betléma
Milý Bože
Na hore i na dolině
Na nebi andělé
Narodil se Kristus Pán
Nastal nám
Nastal nám den veselý
Nastal přeradostný čas
Nesem Vám noviny
Nový rok běží
Ó, svatá dobo vánoční
Padla rosa studená
Pásli ovce Valaši
Pásli ovce Valaši
Pastýři, nespěte
Pastýřové vstávejte
Pojďte, chlapci, k nám
Pochválen buď
Pochválen buď Ježíš Kristus
Poslechněte, lidé
Poslechněte mne málo
Poslechněte mě, křesťané
Poslouchejte křesťané
Poslyšte, křesťané
Poslyšte, křesťané radostné noviny
Poslyšte, křesťané věci neslýchané
Poslyšte s radostí
Při Betlémě na salaši
Přišla k nám radostná novina
Půjdem spolu do Betléma
Radostně budem zpívati
Radujte se ptáčata
Rychle, bratři
Sedí pantáta
Sem pojďte
Sláva na výsostech Bohu
Slyšeli jsme v Betlémě
Slyšte nyní
Slyšte, slyšte
Splnilo se Písmo svaté
Stojí lipka
Syn Boží se nám narodil
Štědrej večer nastal
Štěstí, zdraví, pokoj svatý
Teče voda
U Betléma dnes Maria
U Betléma na salašu
V řečeném městě Betlémě
Veselé vánoční hody
Veselte se, radujte se
Vítej krásné Jezulátko
Vondráši, Matóši
Vy, pastýřové
Vzhůru, bratři milí
Vzkázal vás Ježíšek pozdravovat
Zelená je louka
Vzhůru, vzhůru, pastuškové
Zvěstujem Vám radost

© 2008-2023, Všechna práva vyhrazena, Clarina Music, Česká 9, 602 00 Brno