ŽENSKÝ SBOR

ssaa

ssaa

ssa

ssa

sa

sa

od do
GABÍ GABÍ / SSAA* a cappella

GABÍ GABÍ / SSAA* a cappella

na dotaz
WHEN I FALL IN LOVE / SSA

WHEN I FALL IN LOVE / SSA

na dotaz
MARY SPEAKS / SSAA a cappella

MARY SPEAKS / SSAA a cappella

na dotaz
KUNA KARAMU / 3-PART MIX*

KUNA KARAMU / 3-PART MIX*

na dotaz
LIBERTANGO / SSA* + piano

LIBERTANGO / SSA* + piano

1 den
GIRL FROM IPANEMA / SSA

GIRL FROM IPANEMA / SSA

na dotaz
eNoty LUEUR D´ETE / SSA* + piano

eNoty LUEUR D´ETE / SSA* + piano

na dotaz
BLUE MOON / SSA a cappella

BLUE MOON / SSA a cappella

na dotaz
HIT ME WITH A HOT NOTE / SSA*

HIT ME WITH A HOT NOTE / SSA*

na dotaz
THE LAMB / SSA

THE LAMB / SSA

na dotaz
GERSHWIN FOR GIRLS / SSA

GERSHWIN FOR GIRLS / SSA

na dotaz
TAKE TIME IN LIFE / 4-PART MIX*

TAKE TIME IN LIFE / 4-PART MIX*

na dotaz
CRADLE SONG / SSA* + piano

CRADLE SONG / SSA* + piano

na dotaz
AVE MARIA / SSA + piano

AVE MARIA / SSA + piano

na dotaz
KYRIE / SSA*

KYRIE / SSA*

1 den
SHINE ON ME / SSA*

SHINE ON ME / SSA*

na dotaz
© 2008-2019, Všechna práva vyhrazena, Clarina Music, Česká 9, 602 00 Brno