SIBELIUS Sibelius 7 EDU žák

Kód produktu: SSIB086
6 921 Kč vč. DPH
5 719,83 Kč bez DPH
Dostupnost: na dotaz
Cena za: ks
Záruka: 24 měsíců

Popis produktu

Sibelius 7

Sibelius 7
verze pro studenty
s bezplatnou aktualizací po dobu čtyř roků studia
(Cena je nižší, ale funkce jsou stejné, jako u plné verze)

Nejrychlejší, elegantní a velice jednoduchý způsob zápisu hudby je nyní ještě dokonalejší!

Sibelius 5

Sibelius je hudební program pro vytváření partitury, její úpravy, přehrávání …
… ale také pro kompozici, aranžování, publikování,
výuku a studium.
 
Zkušební verze programu Sibelius 7
SIBELIUS 7 TRIAL

Sibelius v hudebním vzdělávání
(článek na portálu RVP)

ŠKOLY, KTERÉ JIŽ UČÍ ...
(Kliknutím se otevře PDF soubor)

 Spokojení uživatelé

Zdeněk Merta - hudební skladatel, producet
Petr Ulrych - hudební skladatel, hudebník, Javory
Ladislav Simon - hudební skladatel
Daniel Forró - hudební skladatel, muzikolog
Daniel Fikejz - hudební skladatel
Richard Scheufler - hudební skladatel, basa, Pražský výběr
Vašo Patejdl - hudební skladatel, Elán
Ondřej Soukup - hudební skladatel
Pavel Šporcl - hudební skladatel
Eva a Vašek - hudebníci
Filharmonie Brno
Národní divadlo Praha
Slovenské národní divadlo
Základní umělecké školy
Konzervatoře
Univerzity, akademie


 V jakémkoliv hudebním stylu vám program Sibelius dává více prostoru pro hudební tvorbu.

Nové možnosti programu Sibelius 7

Sibelius 7

Nejnovější generace nejlépe prodávaného notačního programu na světě, AVID Sibelius 7, je tak důmyslná, že uspokojí náročné požadavky hudebních skladatelů, aranžérů a vydavatelů stejně dobře, jako potřeby začínajících hudebníků a studentů.

Pracujte velice rychle ve zcela novém, úkolově zaměřeném pracovním prostředí. Přehrajte si své noty s úžasnou čistotou a věrností zvuku hudebních nástrojů pomocí nové zvukové knihovny. Spolupracujte s jinými hudebníky prostřednictvím plné podpory MusicXML formátu a dalších možností vzájemného sdílení vytvořených dokumentů.

Úkolově zaměřené pracovní prostředí

Nové prostředí

Zcela nové úkolově zaměřené pracovní prostředí programu Sibelius 7 nabízí systém záložek, které uživatele provází celým procesem vytváření partitury. Každá vlastnost a funkce má svou ikonu i textový popis, což je přístupné prostřednictvím tlačítka nebo klávesové zkratky. K dispozici je i kontextová nápověda, pokud ji uživatel potřebuje.

Sibelius 7 obsahuje nový styl nabídek ve formě pruhů, ve kterých jsou k dispozici příkazová tlačítka v horní části každého okna, který nahrazuje starý styl nabídek a pracovní lišty. Všechny vlastnosti jsou logicky uspořádané do 10 záložek plus speciální záložka pro práci se soubory. Seřazení ikon vlastností a funkcí zleva doprava popisuje typický postup práce při vytváření partitury, od výběru hudebních nástrojů přes vkládání not a dalších hudebních znaků až po výstupní operace.

Nastavení dokumentu

Každá funkce má svou vlastní ikonu, vysvětlující text a kontextovou nápovědu. Pruh ikon se inteligentně přizpůsobuje velikosti okna dokumentu nebo počítačové obrazovce. Každá funkce programu Sibelius je přístupná ne více než třemi kliknutími myší!

Nové pracovní prostředí programu Sibelius 7 využívá systém záložek, podobně, jak je tomu u internetových prohlížečů. Např. jednotlivé party lze otevřít v oddělených záložkách pod stejným nadřazeným oknem a rychle přepínat mezi nimi. Také je možné např. změnit velikost stránky, orientaci, okraje a velikost osnovy přímo na horní liště s bezprostřední možností sledování změn.

Přístup pomocí klávesnice

Každá vlastnost a funkce, která má příslušnou ikonu na liště, má také svou klávesovou zkratku. Již naučené klávesové zkratky z předchozích verzí programu Sibelius je možné využívat nadále i v programu Sibelius 7.

Sibelius 7 má vestavěnou možnost čtení obrazovky
 pro nevidomé uživatele.

Stavový řádek

Nový stavový řádek v dolní části všech oken programu Sibelius 7 nabízí rychlý přístup k funkcím pro vzhled dokumentu, jako např. zvětšení/zmenšení, panorama, ale také aktivní informaci o vaší partituře, včetně počtu taktů, délku označené části partitury v hudebních i časových jednotkách, orientační harmonii označených not a další.

Nový způsob psaní not

Program Sibelius 7 poskytuje dva nové způsoby psaní not. Nyní je možné zastavit vkládání hudebních znaků, jako třeba legáta nebo znaky crescendo, během psaní not. Stiskněte klávesu S pro zápis legáta a pak vložte nějakou notu. Program Sibelius 7 automaticky přichytí pravý konec legáta ke každé následné notě. Pokud chcete ukončit psaní legáta, stiskněte klávesy Shift+S. Toto lze použít i pro další linkové znaky.

Nový způsob psaní not

Následné nepravidelné rytmické útvary lze zapisovat tak, že zapíšete první notu nepravidelného rytmického útvaru, zadejte zkratkovou klávesu pro požadovaný rytmický útvar a zapisujte noty. Po vytvoření jednoho nepravidelného rytmického útvaru program Sibelius automaticky začne vytvářet další. Režim vkládání nepravidelných rytmických útvarů se ukončí opětovným stiskem zkratková klávesy pro daný nepravidelný rytmický útvar.

Profesionální zvuková knihovna

Chcete slyšet každý detail při přehrávání vaší partitury?

Program Sibelius 7 obsahuje přes 38 GB profesionálních zvuků hudebních nástrojů. Nabízí speciálně zaznamenaný symfonický orchestr, nástroje rockové a populární hudby a další.

Zvuková knihovna

Knihovna nových zvuků v programu Sibelius 7 je odborně ručně vybíraná, obsahuje všechny hudební nástroje od symfonického orchestru až po speciální zvuky, jako např. zvonky a 27-mi stopé chrámové varhany.

Exkluzivní, speciálně zaznamenaný AVID orchestr!

Jeden zvukový specialista, který pracoval se známými Hollywoodskými hudebními skladateli, zaznamenal jeden z evropských špičkových orchestrů, aby vytvořil AVID Orchestra.

Každý orchestrální nástroj je zde k dispozici, včetně takových, jako Wagnerova tuba, altová flétna, heckelphone a lithophone, dále také barokní trumpeta a oboe damore. Nechybí tu kompletní smyčcové nástroje včetně sólových, komorních nástrojů a nástrojových sekcí. Bohatě je zastoupena i oblast perkusních nástrojů.

Nástroje byly zaznamenány včetně používaných technik hraní (legato, detache, staccato, tenuto, trylky atd.) a navíc se speciálními technikami pro vybrané nástroje.

Požadavky na počítačové vybavení

Pro maximální využití všech nabízených výhod programu Sibelius 7 se doporučuje 64-bitový operační systém a kompatibilním procesorem, rychlý pevný disk (nejlépe SSD) a 4GB + RAM operační paměti.

Přirozená podpora 64 bitů

64bitů

Současná hardwarové a softwarové 64-bitové vybavení nabízí velkou rychlost a lepší využití operační paměti. Program Sibelius 7 je světový notační program, který tuto novou technologii podporuje a využívá.

Optimalizace pro jednomonitorové systémy

Dokážeme pochopit, že mnoho uživatelů používá ke své práci přenosné počítače, notebooky, které mají jeden displej. Proto jsme navrhli prostředí programu Sibelius 7 tak, aby bylo možné se zaměřit na právě řešenou situaci a jednoduše skrýt informace, které právě nejsou důležité.

Notebook

Program Sibelius 7 si vždy dobře pamatuje, co jste naposledy dělali a tak obnoví nejen vzhled, ale i přesné místo, kde jste práci ukončili a další parametry, jako velikost a pozici okna, volby zobrazení …

Full screen režim

Pro uživatele programu Sibelius 7 je k dispozici full-screen mód, který skryje systémovou nabídku operačního systému a přizpůsobí vzhled právě zpracovávané partituře.

Opravdu pracujete s virtuálním notovým papírem!

Parkovací panely

Již nebudete mít problémy s pomocnými okny (mixer, klaviatura, hmatník, motivy…), protože panely těchto oken je již možné zaparkovat kolem okrajů partitury.

Nový vzhled mixeru

Mixer

Program Sibelius 7 má novou podobu mixeru se svislými posuvnými ovladači hlasitosti, podobně, jako skutečný mixer. Výchozí poloha je zaparkovaný mixer na dolním okraji obrazovky a zobrazuje pouze ovladače hlasitosti. Je možné jej zvětšit tak, že se zobrazí ovladače panoramy, solo a mute. Pokud jej ještě zvětšíte, pak se již zobrazí i další volby pro změnu přehrávacího zařízení, kanálu a zvuku. Pokud se zvětší zcela, jsou k dispozici integrované efekty a FX signálové sběrnice. Skryjete jej stisknutím jediného tlačítka.

Kontextově citlivý inspektor

Pro detailní ovládání vzhledu a přehrávání lze vyvolat Inspector použitím zkratkových kláves. Objeví se plovoucí okno, které zobrazí možnosti ovládání parametrů pro právě označené objekty (noty, texty, hudební znaky,…). Po provedení operace stiskněte Enter a okno Inspector se zavře.

Inspector

Pokud chcete, je možné nechat okno Inspector stále zobrazené. Inteligentně se bude jeho činnost aktualizovat podle typu označeného objektu.

Přejděte z programu Finale na Sibelius!

Nikdy nebyl větší důvod než právě nyní, přejít z programu Finale na Sibelius. Program Sibelius 7 nyní obsahuje novou metodu psaní not v krokovém režimu, která je velice podobná metodě používané v programu Finale, dokonce s využitím stejných kláves. Tedy, pokud znáte způsob psaní not v programu Finale, znáte to i v programu Sibelius. Navíc program Sibelius 7 nyní nabízí plnou podporu exportu do formátu MusicXML, čímž je možné sdílet soubory partitur s mnoha dalšími hudebními programy, včetně Finale.

Pokud již dlouho používáte notační program Finale, jste určitě již zvyklí na jeho způsob psaní not, můžete jej používat dále, ale v programu Sibelius. Použitím standardní krokové metody programu Sibelius s použitím MIDI klaviatury je možné zapsat noty nebo akord s definovanou délkou nebo také lze klaviaturu použít k hraní, bez zápisu not.

 • Mohli jste slyšet, … že program Finale má detailnější ovládání než Sibelius. Ve skutečnosti se světoví vydavatelé spoléhají na Sibelius při výrobě překrásně vypadajících partitur.
 • Mohli jste slyšet, … že program Finale je nástrojem míst, jako je Hollywood a Broadway. Ve skutečnosti film/TV a hudební profesionálové působící v divadlech využívají program Sibelius pro rychlo a efektivní práci s notami.
 • Mohli jste slyšet, … že program Finale je nejlepší pro vzdělávání. Ve skutečnosti pedagogové celého světa využívají 1700 vestavěných pracovních listů a jeho unikátní vlastnosti a funkce pro práci ve třídě. Navíc studenti mohou po dobu čtyř let získávat zdarma upgrade na novější verzi programu Sibelius, aby měli během studia stále aktuální verzi.

Minulý rok 2000 uživatelů programu Finale
přešlo na program Sibelius!

Textová a tisková vylepšení

Využijte nejnovější OpenType fonty, které obsahují např. ligatury a použijte je v textových rámcích s plnou kvalitou DTP. Není třeba exportovat projekty do oddělené DTP aplikace, nyní je možné spoustu věcí udělat v programu Sibelius.

Text, tisk ...

Program Sibelius 7 používá zcela novou metodu pro editaci textu a vizualizaci, která nejen nabízí s přesností pixelu shodu mezi zobrazením na displeji ve velkém zvětšení a tištěnou stránkou, ale také zabezpečuje profesionální typografickou kvalitu.

Vytváření mezer mezi znaky, mezi řádky, vodorovné a svislé vyrovnání a další volby jsou k dispozici v kontextově závislém inspektoru. Toto umožňuje docílit dokonalý vzhled partitury s vydavatelskou přesností.

Je možné vytvořit textový rámeček a vložit do něj text s možností odděleného ovládání umístění rámečku na stránce partitury a zarovnání textu v rámečku.

Nyní je možné velice rychle měnit textové styly zásluhou jejich nového hierarchického uspořádání. Použitím znakového stylu je možné velice rychle a snadno změnit text v celé partituře.

Sibelius 7 obsahuje také fonty nazývané Platin, které mají důležité místo v historii notopisu a jsou hlavním textovým fontem na Oxford University Press.

Platin

Platin je ideální víceúčelový font pro názvy, zpěvní text a další text ve vašich partiturách.

Importování a exportování grafiky

Program Sibelius 7 umožňuje jednoduše importovat grafiku (obrázky) ve všech důležitých formátech. Také je možné vytvořenou partituru exportovat v PDF formátu nebo jako EPS, PNG nebo SVG formáty.

Grafika

Grafiku (obrázek) je možné do programu Sibelius 7 importovat také přetažením myší. Lze importovat následující grafické formáty: BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF a SVG. Po importování obrázku je možné nastavit jeho barvy, jas, kontrast, průhlednost, otáčet jej, upravovat jeho velikost atd.

Sibelius 7 přirozeně podporuje SVG (Scalable Vector Graphics). Jedné se o velice kvalitní vektorovou grafiku, která vypadá stále dobře i při změnách velikosti obrázku. Používejte profesionální aplikace, jako např. Adobe Illustrator nebo Inkscape pro nakreslení libovolného tvaru a vložte jej do programu Sibelius. Vytiskněte jej v libovolné velikosti při zachování vysoké kvality.

Externí odkazy

Pokud máte externí, samostatnou grafiku, obrázek a chcete jej požít v partituře, například logo, můžete importovat grafiku a odkázat ji na externí soubor. Pokud se externí soubor změní, importovaná grafika se také změní. Pokud pošlete někomu vaši partituru bez přídavného grafického souboru, nemějte obavy, program Sibelius se o všechno postará tak, že partitura se zobrazí korektně.

Použití grafiky (obrázků), jako symbolů

Symboly

Jedno z velice působivých vylepšení v programu Sibelius 7 je možnost použití libovolné grafiky (obrázku), jako symbolu. Importujte grafiku v libovolném podporovaném formátu a kombinujte ji se stávajícími symboly nebo vytvořte zcela nový symbol.

PDF export

Program Sibelius 7 nyní umožňuje přímý export ve formátu PDF. Není třeba žádný přídavný PDF Creator. Je možné zadat, zda se má exportovat do PDF celá partitura, party, odděleně do samostatných PDF souborů…

Nové prostředí rychlého startu – Quick Start

 • Learn – výuková videa, nápověda, on-line podpora
 • New Score – nová partitura, notové papíry seřazeny podle kategorií, každý je zobrazen jako miniatura, možnost vyhledávání (Ctrl+F)
 • Recent – otevření partitur, se kterými jste v poslední době pracovali
 • Import – importování ze skenovacího programu PhotoScore nebo audio rozpoznávacího programu AudioScore. Nebo také otevření MIDI souboru nebo souboru MusicXML z jiného hudebního programu.
 • Latest News – poslední novinky týkající se programu Sibelius

Obsažená podpora

Nákupem programu Sibelius 7 získává uživatel 90 dnů asistenční podpory plus další cenově dostupnou jednoroční podporu.

Speciální akademická cena

Program Sibelius 7 je k dispozici za speciální ceny pro vzdělávací instituce, učitele a studenty. Učitelé a studenti mají výraznou slevu, studenti navíc mají možnost bezplatné aktualizace programu Sibelius po dobu čtyř roků.


Další vlastnosti notačního programu Sibelius


Magnetické vlastnosti rozložení – konec dodatečných ručních úprav!

Magnetické vlastnosti rozložení

Vlastnost magnetického rozložení se stará o každý detail hudební partitury. Při vytváření partitury se automaticky upravují mezery a zamezuje se kolizím jednotlivých hudebních objektů partitury, což výrazně šetří váš drahocenný čas.

Posloupnost změn a porovnání verzí

Verze

Už se vám jistě stalo, že první zápis (pokus) byl ten nejlepší. Vlastnost „Verze“ zachovává historii provedených změn, umožňuje podívat se zpět a zjistit, jaké změny byly provedeny. Dokonce je možné přidat komentáře pro vaše poznámky.
 
Komentáře, poznámky
 

Komentáře (Kliknutím zvětšit)Jedná se o vaše poznámky přidané do partitury. Tyto je možné použít pro vlastní připomínky a upomínky, stejně, jako pro komunikaci s dalšími hudebníky, se kterými partituru sdílíte nebo kterým ji posíláte.
  
Dirigování - řízení tempa přehrávání partitury

Dirigent
Je čas vystoupit na scénu. Živé tempo vám umožní dirigovat – tempově řídit přehrávání pro vytvoření živé hudební interpretace vaší partitury.


  
 

 
Synchronizace s dalšími hudebními pr
ogramy

REWIREPro Tools

Přidání živé interpretace do audio záznamu nebo synchronizace záznamu s přehráváním vaší partitury. Toto je možné použitím nové funkce – podpory ReWire, která dovolí synchronizovat přehrávání partitury v programu Sibelius s projekty v programech ProTools, Cubase, Logic, Digital Performer, CakeWalk, Reaper, Garage Band a dalších.

Virtuální klaviatura a hmatník

Keyboard - Fretboard

Pokud dáváte přednost vkládání not prostřednictvím virtuální klaviatury nebo hmatníku, tato nová funkce vám to umožní. Jednoduše klikněte na klávesu nebo do polohy mezi pražci a vkládejte noty nebo akordy podle potřeby.

Snadné akordové symboly a kytarové hmaty

Kytarové diagramy


Akordové symboly a kytarové hmaty lze nyní ytvářet rychleji a snadněji přímo z klávesnice počítače, MIDI klaviatury nebo MIDI kytary. Došlo také k mnoha vylepšením, jako např. kytarové diagramy stupnic: 

Kytarové diagramy stupnic
Kytarové stupnicové diagramy

Program Sibelius nyní umožňuje vytváření speciálních diagramů, které ukazují, jak se mají hrát stupnice nebo různé hudební figury. Stovky diagramů je obsaženo v 25-ti různých stupnicích. Také můžete vytvořit svůj vlastní diagram použitím černých nebo bílých kroužků, čtverečků nebo kosočtverečků, jako bodů s volitelným textem uvnitř (pro prstoklad nebo názvy not). Také je možné číslovat polohy a přidávat písmena ke strunám.

Bezkonkurenční grafika

Grafika

Program Sibelius vám umožní vytvořit úžasnou partituru, jde o umělecké dílo. Ligatury jsou nyní krásné a dobře nastavitelné. Nožky a trámce u pomlk je možné přidat a posunout bezprostředně, stejně, jako linky pro arpeggio. Sibelius dokonce nabízí upozornění pro posuvky automaticky.

 Opakování taktů
Opakování taktů

Nyní je možné přidat 1-,2-, a 4-taktové opakovací znaménko z pomocné klávesnice Keypad a vše bude správně přehráváno. Vícenásobné opakování může také být automaticky číslováno (bez použití Plug-In).

Jazzová artikulace

Jazz

Jazzové artikulační značky lze nyní vytvářet přímo z Keypadu. Není třeba již používat symboly. Jsou automaticky umísťovány a transponovány s notami, ale je možné je také posouvat jednotlivě. Jazzové artikulační značky lze také přehrávat, pokud to přehrávací zařízení umožňuje (např. Garritan Jazz and Big Band)

Moderní notace

Stemlets
Vějíře
 

Zpívání not

Mikrofon

Sibelius nabízí možnost vytváření partitury pomocí zpívání nebo hraní na akustický hudební nástroj do mikrofonu.
Tato funkce je zabezpečena programem AudioScore Lite, který je součástí programu Sibelius. Je možné si také zakoupit plnou verzi tohoto programu – AudioScore.

Porovnání vlastností AudioScore Lite a Ultimate (PDF, česky)


Práce ve školní třídě - Classroom Control

Školní třída

 
Síťová verze programu Sibelius
pomůže učitelům spravovat třídu žáků, pracujících na jednotlivých počítačích a ujistí se v tom, že studenti dělají, co dělat mají. Nový ovládací panel pro řízení školní třídy umožňuje učitelům posílat partitury kterémukoliv počítači – žákovi ve třídě, shromažďovat žákovské práce a je možné program Sibelius na počítačích žáků deaktivovat.

Možnosti:

 • Poslání úvodního pracovního listu každému žákovi ve třídě
 • Deaktivace programu Sibelius pro aktivaci pozornosti žáků
 • Poslání zprávy všem žákům
 • Centralizace práce všech žáků do jedné složky na konci vyučování
Použitím verzí programu Sibelius mohou žáci vytvářet komentáře nebo diáře ke svým partiturám, které může učitel sledovat a kontrolovat. Také je možné vytvořit celkovou zprávu ve formátu Word.

Partitury z celého světa!
 
Zcela nové internetové stránky www.SibeliusMusic.com jsou nyní ještě jednodušší pro získání partitur z celého světa. Nebo můžete pouze sdílet a vzájemně si vyměňovat noty s hudebníky a uživateli programu Sibelius z celého světa.


Standardní funkce programu Sibelius
 

Panorama (Kliknutím zvětšit)Užitečná funkce „Panorama“ vás osvobozuje od přemýšlení o stránkování notového zápisu a nechá vás v klidu komponovat nebo aranžovat.

Ideas (Kliknutím zvětšit)Hudební nápady jsou drahocenným materiálem právě při hudební tvorbě. Z toho důvodu program Sibelius nabízí funkci “Ideas Hub” (Centrum nápadů)

S funkcí “Ideas Hub” již nikdy nepřijdete o nápad,
který se stane hitem!

Ideas (Kliknutím zvětšit)Můžete nechat volně rozvíjet svou hudební tvořivost. Funkce “Ideas Hub” umožňuje okamžitě zachytit a uložit vaše hudební nápady a myšlenky, které lze kdykoliv později během chvíle vyhledat a použít. Navíc kromě vašich nápadů máte hned po prvním spuštění programu k dispozici 2000 hudebních nápadů a myšlenek od firmy Sibelius. Obsahují všechny hudební styly včetně nápovědy, čímž podpoří vaši vlastní inspiraci.

Program Sibelius je tak jednoduchý a intuitivní na ovládání, že můžete začít psát svou partituru během několika minut. Velice snadno je možné provádět různé editační úpravy zapsané partitury a to během okamžiku.

Již žádné nekonečné gumování a přepisování!

SibeliusMusic (Kliknutím zvětšit)

Je také možné vytvářet audio soubory, které lze převádět na soubory MP3, vypalovat na CD, velice rychle je možné získat z rozsáhlé partitury jednotlivé hudební party, komponovat hudbu k videozáznamu, nabízet a prodávat svou hudbu prostřednictvím internetu, na stránkách www.SibeliusMusic.com , protože program Sibelius dokáže vytvářet internetové verze vaší partitury, které si může kdokoliv prohlížet použitím bezplatného programu “Scorch”.

Party (Kliknutím zvětšit)

Hudební party jednotlivých nástrojů vaší partitury jsou v kterémkoliv okamžiku k dispozici a bezprostředně se aktualizují v souvislosti se změnami prováděnými v celkové partituře a naopak. V podstatě již při zápisu první noty partitury se souběžně vytvářejí příslušné party. Jednoduché okno nabídky poskytuje přehled všech vytvořených partů.

 Na světě nenajdete hudební program,
který by byl více intuitivní!

Skenování

Program Sibelius obsahuje program PhotoScore Lite, který dokáže skenovat tištěnou partituru. Jednu stránku přečte za několik sekund. Vy pak můžete načtenou partituru editovat, transponovat, přehrávat, tisknout nebo ji dokonce můžete rozepisovat na jednotlivé party v programu Sibelius, tak, jako byste ji sami zapsali.

Vylepšená verze PhotoScore Ultimate nabízí mnohem více možností a vy si ji můžete přikoupit. Je to například čtení obloučků, artikulačních znamének, značky crescendo a decrescendo, text a další.

Porovnání vlastností Photoscore Lite a Ultimate (PDF, česky)

(Kliknutím otevřít)

Worksheet Creator (vytváření pracovního listu)

Pokud vyučujete hudbu, tak víte, kolik času zabere vytvoření materiálů pro dobrý studijní plán. Proto jsme vymysleli jedinečný Worksheet Creator (tvůrce pracovních listů) ve spolupráci se zkušenými pedagogy.

Pracovní listy

Video

Sibelius byl již použit v mnoha filmech a televizních show, od Shrek 2 až po The Simpsons. Nyní jej můžete použít i vy sami pro zápis hudby k videu. Toto je ideální řešení pro každého, od studentských multimediálních projektů až po profesionální tvorbu partitur.

Žádný jiný notační program toto neumí!

Video

VST a Audio Units

VST (Kliknutím zvětšit)

VST (na Windows a MAC) a Audio Units (jen na MAC) jsou světovými standardy pro zvuky nástrojů vysoké kvality. Různí výrobci nabízejí obrovské množství takových zvuků. Program Sibelius nyní umožňuje používat i tyto zvuky pro přehrávání partitury. Uživatel již AU-VSTnení omezen pouze dodávanými zvuky, jak tomu bylo doposud. Také je možné využít jakýkoliv program Kontakt Player 2 nebo zvuky jeho formátu. Mnoho efektů, které obohatí zvuk nástroje (Reverb, EQ, filtry,…) je také nyní k dispozici. Je možné je různě řadit a mixovat dohromady. Je možné používat více VST nebo AU nástrojů a efektů současně, dokud na to bude stačit váš počítač.

Výuka pomocí programu Sibelius

Jak mi Sibelius pomůže?

Program Sibelius je vhodný pro všechny úrovně vzdělávání. Je snadný pro začátečníky a důmyslný pro požadavky univerzit. K dispozici jsou speciální slevy pro školy a pro místní licence. Sibelius pomáhá učiteli s přípravou výukových materiálů, studentům umožňuje poslech jejich práce, její opravy a je mnohem zábavnější, než používání klasického notového papíru a pera.

Sibelius First

Sibelius First (Kliknutím otevřít)Jedná se o jednodušší verzi programu Sibelius, navrženou pro začínající hudebníky, studenty a jejich domácí práce. Obsahuje ty funkce, které právě studenti potřebují a přitom je kompatibilní s plnou verzí programu Sibelius.

 

Slovník výrazů programu Sibelius (PDF, česky)

Popis vlastností aplikace Sibelius (PDF, česky) 

Sibelius produkty - historie (PDF, česky)

Technická odpora a FAQ

AVID pro školy, učitele a studenty (PDF, česky)

Související aplikace:

AudioScore Ultimate (Kliknutím otevřít) PhotoScore Ultimate(Kliknutím otevřít) Sibelius First (Kliknutím otevřít) Sibelius Student (Kliknutím otevřít)

AudioScore Ultim

PhotoScore Ultim

Sibelius First

Sibelius Student


Požadavky na systém

Minimální:

Windows:

 • Windows XP SP3 (32bit pouze) Sibelius 7.1.2, s menším omezením, více zde.
 • Windows Vista SP2 s Platform Update Pack nebo vyšší,   Windows 7 SP1 nebo vyšší
 • 1 GB+ RAM
 • 750 MB volné místo na pevném disku
 • DVD-ROM jednotka

Mac:

• Mac OS X 10.6.7 nebo vyšší, Mac OS X 10.7
• 1 GB+ RAM
• 750 MB volné místo na pevném disku
• DVD-ROM jednotka

Doporučené: (zvukové knihovna)

Windows:

• Intel Core 2 Duo nebo ekvivalent nebo lepší
• 4 GB+ RAM
• 40 GB volné místo na pevném disku (7200 ot.  nebo rychlejší, SDD)
• ASIO-kompatibilní zvuková karta

Mac:

• Intel Core 2 Duo nebo lepší
• 4 GB+ RAM
• 40 GB volné místo na pevném disku (7200 ot. nebo rychlejší, SDD)

Můžete provozovat program Sibelius 7, i když váš počítač nesplňuje výše uvedené doporučené parametry, ale může se stát, že nebude možné použít příliš mnoho zvuků současně a zvuky se budou déle načítat.

Podporovaná zvuková zařízení a programy:

Hardware a MIDI zařízení:

• General MIDI
• General MIDI 2
• Roland JV-1080
• Roland JV-1080 s Orchestral 1 expansion board
• Roland SC-88
• Roland SC-88 Pro
• Roland SC-8820
• Yamaha XG

Virtuální nástroje:

• Garritan Concert & Marching Band
• Garritan Gofriller Cello
• Garritan Jazz & Big Band
• Garritan Jazz & Big Band 3
• Garritan Personal Orchestra
• Garritan Personal Orchestra 4
• Garritan Stradivari Violin (Sibelius 5 pouze)
• Jeux
• Sibelius Sounds Choral
• Sibelius Sounds Essentials
• Sibelius Sounds Gold (formerly Kontakt Player Gold)
• Sibelius Sounds Rock and Pop Collection
• Sibelius Sounds World Music
• Sibelius 7 Sounds (Sibelius 7 pouze)
• Synful Orchestra
• Terratec AX-50
• Tapspace Virtual Drumline
• Vienna Symphonic Library Special Edition
• Vienna Symphonic Library Special Edition PLUS
• XSample Chamber Ensemble

Síťové licence Sibelius 7

Sibelius síťové licence pracují na modelu klient-server. Program Sibelius je instalován na lokálním disku každého klienta a oddělený program Licence Server je instalován na speciálně navržený server. Program Licence Server je dodán s programem Sibelius a povoluje současnou činnost určeného, zakoupeného počtu klientských instalací. V součinnosti s funkcí Sibelius Classroom Control je možné v rámci sítě posílat zprávy uživatelům (klientům), posílat a přijímat Sibelius soubory a ukončovat činnosti klientských instalací programu Sibelius z pozice serveru.

Požadavky:

Počítačová síť používající TCP/IP a UDP protokoly (Počítačová síť může používat i jiné protokoly navíc k TCP/IP a UDP, ale TCP/IP a UDP musí být k dispozici pro Licence Server, aby bylo možné komunikovat s klientskými instalacemi programu Sibelius.

Sibelius Licence Server a Licence Server Control Panel bude pracovat na Windows 2008 Server, Windows Vista 32-bit, Windows 7 32-bit nebo 64-bit, Mac OS X 10.6.7, Mac OS X 10.7 nebo vyšším. Také bude pracovat na virtuálním serveru s VMWare při použití příslušného operačního systému definovaného výše.


© 2008-2020, Všechna práva vyhrazena, Clarina Music, Česká 9, 602 00 Brno